Заступник голови Правління “Програми захисту вкладів” Віталіна Куциба увійшла до складу Консультаційної ради з питань бухгалтерського обліку, аудиту та впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності у небанківських фінансових установах

З метою опрацювання питань щодо бухгалтерського обліку, аудиту та впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності у небанківських фінансових установ, Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг створено  Консультаційну раду з питань бухгалтерського обліку, аудиту та впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності у небанківських фінансових установах.

Сьомого лютого 2013 року в приміщені Нацкомфінпослуг відбулося перше засідання новоствореної Консультаційної ради з питань бухгалтерського обліку, аудиту та впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності у небанківських фінансових установах.

До складу Консультаційної ради увійшли представники Нацкомфінпослуг, Нацкомціннихпаперів, Мінфіну, Аудиторської палати України, асоціацій та об’єднань учасників ринку фінансових послуг, аудиторів та бухгалтерів, представники провідних аудиторських компаній, науковці провідних вищих навчальних закладів України.

Раду очолює Член Нацкомфінпослуг Бурмака М. О.

Об’єднання кредитних спілок “Програма захисту вкладів” та Всеукраїнську асоціацію кредитних спілок в Консультативній раді представляє Віталіна Куциба – заступник голови Правління “Програми захисту вкладів”.

Національна асоціація кредитних спілок України в раді представлена Катериною Калустовою – віце-президентом НАКСУ.

Члени Консультаційної ради домовились, що засідання будуть проводитись не рідше одного разу на 2-3 місяці.

Андрій Стасевський запевнив, що робота Консультаційної ради буде здійснюватись відкрито та прозоро, із висвітленням на офіційному сайті Нацкомфінпослуг у офіційних новинах та шляхом створення окремої рубрики щодо її діяльності, спрямованої на впровадження МСФЗ та подальшу євроінтеграцію небанківських фінансових установ України.

Довідково.

Консультаційна рада утворена з метою підготовки пропозицій щодо вдосконалення законодавства з питань бухгалтерського обліку, складання та подання небанківськими фінансовими установами до Нацкомфінпослуг фінансової та регуляторної звітності, організації та проведення аудиту (зовнішнього та внутрішнього), а також з метою забезпечення впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) у небанківських фінансових установах, державне регулювання та нагляд за якими здійснює Нацкомфінпослуг, та опрацювання проектів нормативно – правових актів, методичних рекомендацій, розгляду наукових рекомендацій і найкращого досвіду з вищезазначених питань.

Основними завданнями Консультаційної ради є:

участь у розробці та розгляд проектів нормативно-правових актів та методичних рекомендацій з питань бухгалтерського обліку, складання фінансової та регуляторної звітності небанківськими фінансовими установами та аудиту (зовнішнього та внутрішнього);

аналіз результатів впровадження МСФЗ у небанківських фінансових установах та підготовки відповідних висновків щодо подальших дій по впровадженню МСФЗ;

вивчення практичних питань, що виникають у бухгалтерів та аудиторів небанківських фінансових установ та їх узагальнення.

На першому засіданні Консультаційної ради були обговорені проблемні питання впровадження МСФЗ у небанківських фінансових установах, які вимагають оперативного опрацювання та розгляду у 2013 році.

До таких питань були віднесені наступні:

визначення дати переходу та дати запровадження МСФЗ;

пропозиції щодо інформаційного повідомлення стосовно особливості складання звітних даних страховиків у зв’язку з переходом на МСФЗ, розміщеного на сайті Нацкомфінпослуг, або внесення до нього відповідних змін;

опрацювання питання щодо необхідності внесення змін до Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя та до Методики формування резервів із страхування життя у зв’язку із запровадженням МСФЗ.

Члени Консультаційної ради внесли пропозиції щодо механізму організації ефективної та конструктивної роботи Консультаційної ради.

Важливими аспектами роботи ради є:

• створення робочих груп з проблемних питань бухгалтерського обліку, аудиту та впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності у небанківських фінансових установах;

• інтерактивне опитування членів Консультаційної ради з окремих питань у цій сфері;

• розширені засідання Консультаційної ради із залученням інших фахівців у цій сфері;

• обговорення порядків денних наступних засідань Консультаційної ради, виходячи з нагальних потреб ринку та завдань регулятора.

Опубліковано в Новини

« »