Збори учасників «Програми захисту вкладів»

Збори учасників є вищим органом управління «Програми захисту вкладів».

Збори учасників мають право ухвалювати рішення з усіх питань діяльності ПЗВ, у тому числі й з тих, що передані Зборами учасників до компетенції інших органів управління.

 До виключної компетенції Зборів учасників віднесено:

  • затвердження статуту «Програми захисту вкладів», змін і доповнень до нього;
  • призначення та відкликання членів Ради «Програми захисту вкладів» і Ревізійного комітету, в порядку, визначеному відповідними положеннями;
  • створення, за необхідності, інших органів управління, ніж ті, що визначені Статутом;
  • затвердження річних результатів діяльності «Програми захисту вкладів», звітів Ради ПЗВ, Правління й Ревізійного комітету;
  • затвердження положень про Раду ПЗВ і Ревізійний комітет;
  • ухвалення рішення про припинення «Програми захисту вкладів».