Про “Програму захисту вкладів”

5 червня 2007 року на установчих зборах було ухвалене рішення про утворення Об’єднання юридичних осіб «Об’єднання кредитних спілок «Програма захисту вкладів» (далі — «Програма захисту вкладів») і затверджений його Статут.

Засновниками Об’єднання стали 6 кредитних спілок з різних куточків України. Це — Церковна кредитна спілка «Анісія» (м. Львів), кредитна спілка «Україна» (м. Харків), кредитна спілка «Харківська каса взаємодопомоги» (м. Харків), кредитна спілка «Оберіг» (м. Малин, Житомирська обл.), кредитна спілка «Самопоміч» (м. Заліщики, Тернопільська обл.) та кредитна спілка «Станіславська» (м. Івано-Франківськ). Згодом до них приєдналася та кредитна спілка «Азовська кредитна компанія» (м. Маріуполь, Донецька обл.). 

Предметом діяльності «Програми захисту вкладів» є вжиття заходів фінансової, організаційної, правової та методологічної підтримки кредитних спілок-учасників ПЗВ з метою забезпечення належного рівня їхньої фінансової стабільності, прозорості, ринкової ефективності й соціальної відповідальності.

Цілі діяльності «Програми захисту вкладів» визначено, виходячи з основоположної філософії та концептуальної моделі ПЗВ як унікального утворення кредитних спілок, яке поєднує в собі три якості: «ПЗВ — єдиний системний бренд», «ПЗВ — система колективної безпеки» та «ПЗВ — ринковий клуб».

Зокрема, цілями Програми захисту вкладів є:

•  гарантування високого рівня ділової репутації й авторитету кредитних спілок-учасників ПЗВ і формування їхнього єдиного публічного ринкового бренду;

•  здійснення функцій лобіювання, системного представлення та захисту інтересів кредитних спілок-учасників ПЗВ у взаємовідносинах з державними органами, у тому числі контролюючими, правоохоронними та судовими;

•  забезпечення фінансової стабільності кредитних спілок-учасників ПЗВ і захист грошових вкладів їхніх членів;

•  координація та підтримка ефективної ринкової політики кредитних спілок-учасників ПЗВ, у тому числі в умовах системних фінансових криз і суттєвих змін ринкової кон’юнктури;

•  запровадження на саморегулівних засадах міжнародних кооперативних принципів і стандартів ефективного пруденційного нагляду для кредитних спілок-учасників ПЗВ;

• проведення безвиїзного (дистанційного) та виїзного моніторингу фінансового стану, практики надання фінансових послуг і діяльності системи управління кредитних спілок-учасників ПЗВ;

•  здійснення постійного навчального, консультативного й інформаційного супроводження  діяльності кредитних спілок-учасників ПЗВ;

•  запровадження ефективних механізмів підвищення рівня ліквідності та рефінансування кредитних спілок-учасників ПЗВ;

•  утворення або централізоване залучення до співпраці з кредитними спілками-учасниками ПЗВ необхідної сервісної інфраструктури та ділових партнерів;

•  представлення інтересів кредитних спілок-учасників ПЗВ у взаємовідносинах з міжнародними організаціями й іноземними партнерами.

«Програма захисту вкладів» є добровільним об’єднанням кредитних спілок, відкритим для всіх кредитних спілок.