Новини

Автор: Коментарі Вимкнено до Відтепер нормативна база з регулювання небанківських фінустанов у окремому розділі на вебсайті Національного банку

Відтепер нормативна база з регулювання небанківських фінустанов у окремому розділі на вебсайті Національного банку

Відтепер нормативна база з регулювання небанківських фінустанов у окремому розділі на вебсайті Національного банку

На вебсайті Національного банку запрацював новий розділ “Регулювання ринку небанківських фінансових послуг“. Ця сторінка створена для полегшення пошуку інформації про чинне законодавче регулювання та покращення обміну інформацією з учасниками ринку.

Відтепер усі актуальні документи, проєкти, чинні розпорядження та закони зібрані в одному розділі. Вони систематизовані відповідно до сегментів небанківського ринку: загальне регулювання, страхування та кредитні спілки (ризикові сегменти), лізинг, фінансові компанії та інші небанківські фінансові послуги (неризикові сегменти).

Розділ складається з двох підрозділів.

Регуляторна діяльність (проєкти)

У підрозділі оприлюднюються  проєкти нормативно-правових актів щодо небанківських фінустанов для ознайомлення та обговорення з учасниками ринку.

Кожен проєкт регуляторного акта проходить етап обговорення протягом періоду не менше одного місяця.

Нагадаємо, що рекомендації, зауваження, пропозиції до діючих нормативно-правових актів та їх проєктів, що розробляються, приймаються на поштову скриньку: NBFI.regulations@bank.gov.ua.

Чинне законодавство

У підрозділі розміщені закони України, постанови  та розпорядження Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, чинні нормативно-правові акти Нацкомфінпослуг та Держфінпослуг, постанови, розпорядження та чинні нормативно-правові акти Національного банку.

Для зручності пошуку законодавство розмежоване за темами: загальне регулювання, ліцензування та реєстрація, звітність та нагляд і перевірки.

Під час здійснення регулювання небанківського ринку Національний банк дотримується принципів прозорості та кращих міжнародних практик. Відтак задля ефективного впровадження нових регуляцій Національний банк вітає та запрошує фінустанови й асоціації до співпраці, обговорення та активної участі в їх розробленні.

Опубліковано в Новини

Автор: Коментарі Вимкнено до Підсумки діяльності кредитних спілок​ за І півріччя 2020 року та наглядові дії за результатами аналізу звітності поданої до Національного банку

Підсумки діяльності кредитних спілок​ за І півріччя 2020 року та наглядові дії за результатами аналізу звітності поданої до Національного банку

Завантажити

 

Опубліковано в Новини

Автор: Коментарі Вимкнено до Департамент нагляду за страховим ринком трансформовано в Департамент нагляду за ринком небанківських фінансових послуг

Департамент нагляду за страховим ринком трансформовано в Департамент нагляду за ринком небанківських фінансових послуг

Департамент нагляду за страховим ринком трансформовано в Департамент нагляду за ринком небанківських фінансових послуг

Національний банк ухвалив рішення про створення Департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг (далі – Департамент). Створення Департаменту відбулося через трансформацію Департаменту нагляду за страховим ринком та приведення назви підрозділу у відповідність до виконуваних ним функцій. Нагадаємо, що Департамент нагляду за страховим ринком був створений в результаті внутрішньої трансформації структури Національного банку в межах проєкту «спліт».

Департамент здійснюватиме пруденційний нагляд за ринком небанківських установ

Головні функції Департаменту:

 • безвиїзний нагляд на індивідуальній та консолідованій основі;
 • оперативне реагування на факти порушення учасниками ринку вимог законодавства та нормативно-правових актів Національного банку, застосування адекватних заходів впливу;
 • визначення під час здійснення нагляду пов’язаних із небанківськими установами осіб та здійснення контролю за операціями з такими особами;
 • контроль за дотриманням небанківськими установами вимог законодавства України з питань проведення внутрішнього та зовнішнього аудиту.

Структура Департаменту побудована з урахуванням здійснення нагляду за усіма учасниками ринку небанківських фінансових послуг

До складу департаменту увійдуть три управління та один відділ:

 • управління нагляду за страховим ринком;
 • управління нагляду за кредитними спілками;
 • управління нагляду за фінансовими компаніями;
 • відділ впровадження наглядових процедур.

Департамент входить до блоку «Пруденційний нагляд», куратором якого за вертикаллю підпорядкування є Перший заступник Голови Національного банку Катерина Рожкова.

Опубліковано в Новини

Автор: Коментарі Вимкнено до Національний банк планує оновити правила розрахунку вартості споживчого кредиту небанківськими установами

Національний банк планує оновити правила розрахунку вартості споживчого кредиту небанківськими установами

Національний банк планує оновити правила розрахунку вартості споживчого кредиту небанківськими установами

Національний банк пропонує до обговорення оновлені правила розрахунку небанківськими установами загальної вартості та реальної річної процентної ставки споживчого кредиту.

До загальної вартості кредиту та реальної річної процентної ставки потрібно включати всі без винятку витрати споживача. А саме: платежі за обслуговування та повернення кредиту, включаючи проценти, комісії, обов’язкові платежі за додаткові та супутні послуги фінустанови, за наявності комісії кредитного посередника, а також платежі за послуги третіх осіб (наприклад, страхові, податкові платежі, платежі за послуги державних реєстраторів, нотаріусів тощо).

Такі правила розрахунку загальної вартості кредиту та реальної річної процентної ставки вже працюють для банків. Національний банк пропонує встановити єдині правила як для банків, так і для небанківських фінансових установ.

Таким чином, споживач ще на етапі вибору кредиту зможе отримати повну, точну та зрозумілу інформацію про реальну річну процентну ставку та загальну вартість кредиту. Нові правила обрахунку дозволять уникнути ситуацій, коли реальна вартість кредиту відрізняється від суми, на яку розраховував споживач. Також це полегшить вибір, адже споживач зможе порівняти ключові показники вартості споживчого кредиту у різних фінансових установах (банках і небанківських установах) та обрати найвигіднішу для себе пропозицію.

Детально із запропонованими правилами розрахунку вартості споживчого кредиту можна ознайомитися в проєкті постанови Правління про затвердження Правил розрахунку небанківськими фінансовими установами України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит.

Обговорення проєкту правил триватиме до 3 листопада 2020 року. Свої пропозиції можна надсилати електронною поштою на адресу: Consumer.Protection@bank.gov.ua.

Опубліковано в Новини

Автор: Коментарі Вимкнено до Національний банк пропонує врегулювати порядок безвиїзного нагляду за небанківськими установами

Національний банк пропонує врегулювати порядок безвиїзного нагляду за небанківськими установами

Національний банк пропонує врегулювати порядок безвиїзного нагляду за небанківськими установами

Національний банк розпочав громадське обговорення проєкту Положення про здійснення безвиїзного нагляду на ринках небанківських фінансових послуг.

Цей документ допоможе Національному банку під час здійснення безвиїзного нагляду:

 • отримувати актуальну інформацію про стан ринку;
 • запобігати правопорушенням учасниками ринку;
 • визначити порядок і процедури для своєчасної та ефективної комунікації з учасниками ринку;
 • гарантувати дотримання законних прав та інтересів учасників ринку.

Обєктами безвиїзного нагляду (далі – учасники ринку) є:

 • небанківські фінансові установи;
 • юридичні особи, які надають окремі фінансові послуги, але не є фінустановами;
 • особи, що надають посередницькі послуги на ринках фінансових послуг;
 • фізичні особи-підприємці, які надають фінансові послуги;
 • постійні представництва у формі філій іноземних страхових компаній;
 • небанківські фінансові групи.

Національний банк здійснюватиме безвиїзний нагляд через:

 • моніторинг діяльності учасників ринку. Йдеться про аналіз звітності, документів, операцій, опитувальників, письмових пояснень, інформації, отриманої від учасників ринку,  підрозділів НБУ,  державних органів, з інших офіційних джерел;
 • регулярне оцінювання загального фінансового стану учасника ринку, результатів його діяльності та якості корпоративного управління, системи внутрішнього аудиту й управління ризиками, дотримання обов’язкових нормативів та інших вимог.

У межах безвиїзного нагляду Національний банк матиме можливість:

 • контролювати дотримання учасниками ринку умов провадження діяльності, обов’язкових критеріїв і нормативів, якості активів та ризиковості операцій, правил надання фінансових послуг та інших вимог;
 • контролювати достовірність інформації, що надається учасниками ринку;
 • виявляти ознаки ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників та кредиторів;
 • завчасно виявляти ознаки погіршення фінансового стану та/або підвищення ступеня ризику страховика/кредитної спілки та своєчасно їх попереджати.
 • своєчасно та ефективно реагувати на порушення, ризикову діяльність, недоліки та негативні тенденції в діяльності учасників ринку;
 • контролювати і моніторити виконання застосованих заходів впливу.

Положення запроваджує формат документів, що складаються за результатами безвиїзного нагляду та фіксують порушення або ознаки ризикової діяльності, а також процедуру надання таких документів учасникам ринку. Пріоритетним способом обміну інформацією пропонується визначити електронну пошту.

Національний банк матиме право ініціювати проведення робочих зустрічей (у тому числі в дистанційному форматі) із представниками учасників ринку задля ефективного діалогу.

Аналіз регуляторного впливу проєкту.

Зауваження та пропозиції до проєкту Положення приймаються до 01 листопада 2020 року на електронну адресу Національного банку України: NBFI.regulations@bank.gov.ua

Опубліковано в Новини

Автор: Коментарі Вимкнено до ПИТАННЯ ДНЯ: Кредитні спілки: які права та ризики учасників?

ПИТАННЯ ДНЯ: Кредитні спілки: які права та ризики учасників?

ПИТАННЯ ДНЯ: Кредитні спілки: які права та ризики учасників?

Національний банк, який з 1 липня 2020 року став регулятором небанківських фінансових установ, за майже три місяці отримав 382 звернення громадян щодо роботи кредитних спілок. Вони свідчать, що громадяни не завжди добре обізнані про свої права як учасників кредитної спілки та пов’язані із цим ризики.

Тому ми підготували роз’яснення, на що громадянам варто звертати увагу перед оформленням вкладу до кредитної спілки та як НБУ планує змінити регулювання, щоб забезпечити збереження коштів громадян.

Перше правило вкладника – перевіряти ліцензію.

Перед оформленням вкладу до кредитної спілки, клієнту потрібно перевірити, чи має фінансова установа діючу ліцензію. Адже фінансові послуги (тобто операції з чужими грошима) можуть надаватися тільки на підставі ліцензії. Це вимога Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”.

У деяких випадках кредитна спілка повинна мати навіть дві ліцензії.

Кредитна спілка може залучати кошти від своїх членів двома шляхами – через договори вкладів на депозит та через обов’язкові або добровільні пайові внески.

Якщо спілка залучає кошти через пайові внески, то їй достатньо мати одну ліцензію – на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. Якщо спілка залучає кошти через депозитні договори, то їй необхідно мати дві ліцензії – на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення та на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Перевірити наявність ліцензій можна у спеціальному публічному реєстрі, де є інформація про усі фінансові установи: https://kis.bank.gov.ua/.

Друге правило вкладника – звертати увагу, що кредитні спілки не є учасниками системи гарантування вкладів.

Кредитні спілки не є учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Тобто держава не гарантує повернення коштів вкладникам у разі банкрутства спілки. Вкладники повинні розуміти цей ризик, ухвалюючи рішення.

Оскільки кредитні спілки залучають кошти громадян, НБУ запровадить належне регулювання.

Кредитні спілки належать до високо ризикових фінансових установ, оскільки вони залучають кошти громадян. Тому завдання Національного банку – встановити такі вимоги та таке регулювання, щоб попереджувати проблеми з платоспроможністю спілки.

Для цього Національний банк вже підготував та оприлюднив пропозиції до проєкту Закону України “Про кредитні спілки”.

Зокрема Національний банк пропонує передбачити ринковий механізм підтримки платоспроможності кредитних спілок. Наприклад, стабілізаційний фонд на базі об’єднаних кредитних спілок.

Що робити, якщо ви вважаєте, що кредитна спілка порушила ваші права?

Ви, як учасник ліцензованої кредитної спілки, можете звернутися до Національного банку з проханням надати консультацію чи роз’яснення про дії спілки. Зробити це можна за телефоном 0 800 505 240 чи надіславши листа на електронну адресу: nbu@bank.gov.ua.

Опубліковано в Новини

Автор: Коментарі Вимкнено до Про важливість розвитку і посилення ролі сектору кредитних спілок в Україні

Про важливість розвитку і посилення ролі сектору кредитних спілок в Україні

Про важливість розвитку і посилення ролі сектору кредитних спілок в Україні у своїх статтях зазначили відразу дві директорки департаментів Національного банку України: Ольга Максимчук, директорка департаменту нагляду за страховим ринком, та Ольга Гурбич, директорка департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ.
Ольга Максимчук у публікації для інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна», серед іншого, описала переваги, які мають кредитні спілки порівняно з іншими фінансовими установами: вигідні умови завдяки неприбутковості діяльності, більша лояльність до позичальника, прозора ціна й умови та ін. Вона також наголосила на важливості належного регулювання і нагляду за ринком кредитних спілок, адже «хоча активи кредитних спілок порівняно із загальним обсягом активів банків є незначними (0,4%), проте такі установи обслуговують значну кількість членів та мають потенціал до подальшого зростання».
У своїй статті, опублікованій інформаційним агентством «ЛІГАБізнесІнформ», Ольга Гурбич відзначила проблеми, що найбільше турбують учасників ринку спілок, як-от обмеження можливості членства в кредитній спілці для малого бізнесу та непідприємницьких товариств, обмежений перелік фінансових послуг, необхідність покращення корпоративного управління тощо. Вона також надала детальні коментарі щодо пропозицій Національного банку до проєкту Закону України «Про кредитні спілки», які мають на меті вирішення наявних проблем. «Прийняття цього проєкту закону забезпечить глибше проникнення кредитних спілок на фінансовий ринок, сприятиме їх ефективнішому функціонуванню, підвищенню стресостійкості ринку та захисту прав споживачів і кредиторів», – заявила пані Гурбич.
 

Опубліковано в Новини

Автор: Коментарі Вимкнено до Національний банк має намір встановити критерії оцінки ступеня ризику для небанківських установ

Національний банк має намір встановити критерії оцінки ступеня ризику для небанківських установ

Національний банк має намір встановити критерії оцінки ступеня ризику для небанківських установ

Національний банк України оприлюднив для громадського обговорення проєкт Положення про встановлення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення діяльності учасниками ринку небанківських фінансових послуг, їхню суспільну важливість, на підставі яких визначається періодичність проведення планових інспекційних перевірок, та порядок їхнього застосування.

Встановлення критеріїв дозволить визначати періодичність проведення планових інспекційних перевірок небанківських установ. На сьогодні відсутні нормативно-правові акти з цього питання. Тому затвердження Положення дозволить врегулювати низку питань, зокрема:

Фокусувати нагляд на учасниках ринку зі значним ступенем суспільної важливості та критичним ступенем ризику, а саме:

 • врахування ризик-орієнтованого підходу при оцінці суспільної важливості фінустанови;
 • інтенсивність нагляду (зокрема періодичності планових перевірок) здійснюватиметься  на основі принципу пропорційності.

Установити критерії оцінки ступеня ризику учасників ринку

Критеріями оцінки ступеню ризику є:

 • стан корпоративного управління, управління ризиками та внутрішнього контролю;
 • показники діяльності;
 • дотримання обов’язкових критеріїв і нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, інших показників і вимог що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами.

Визначити порядок проведення оцінки ступеня ризику та суспільну важливість учасника ринку, а саме:

 • кожен показник та його вага в оцінці кожного з критеріїв визначається та розраховується залежно від типу учасника ринку: окремо для страховиків, кредитних спілок, фінансових компаній, юридичних осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати послуги з фінансового лізингу (лізингодавців), ломбардів;
 • оцінка здійснюється з використанням якісних та кількісних показників;
 • за результатами оцінки ступеня ризику учаснику ринку присвоюється бал: 1 (низький), 2 (середній), 3 (високий) та 4 (критичний);
 • Національний банк під час визначення загального балу має право застосувати коригуючий бал (але не більше одного), який збільшує або зменшує загальний бал за критерієм;
 • застосування такого коригуючого балу здійснюється на основі комплексного аналізу інформації, отриманої Національним банком у результаті здійснення нагляду, від державних органів та з інших джерел.

 

Групи суспільної важливості учасника ринку

Національний банк відносить учасника ринку до однієї з 4 груп згідно з визначеними критеріями та з урахуванням видів діяльності, розміру, обсягів (частки) на ринку фінансових послуг, структури, а також інших показників.

Періодичність проведення оцінки учасника ринку

Національний банк проводитиме оцінку ступеня ризику та оцінку суспільної важливості учасника ринку один раз на рік, не пізніше 15 грудня року, в якому проводиться оцінка. Періодом оцінювання є період з 1 жовтня року попереднього року по 30 вересня поточного року.

Визначити періодичність проведення планових перевірок

Національний банк складає план проведення планових інспекційних перевірок фінустанов на наступний рік відповідно до результатів оцінки ступеня ризику та оцінки суспільної важливості, а також з урахуванням наявних наглядових ресурсів та пріоритетів.  Відтак, планова перевірка кожного учасника ринку проводитиметься не частіше одного разу на рік. Планові перевірки учасників ринку-учасників фінансової групи відбуватимуться одночасно з плановою перевіркою відповідальної особи такої фінансової групи.

Визначення періодичності проведення планових перевірок здійснюватиметься за матрицею, де на основі розрахованого балу ступеня ризику та групи суспільної важливості зазначено періодичність планових перевірок – від 1 разу на рік до 1 разу на 5 років.

Водночас Національний банк має право визначити учасників ринку, яким не присвоюється група суспільної важливості. Такі установи не включаються до плану проведення планових перевірок. Національний банк має право проводити позапланові інспекційні перевірки та/або здійснювати безвиїзний нагляд цих учасників ринку.

Аналіз регуляторного впливу цього проєкту Положення.

Зауваження та пропозиції до проєкту Положення приймаються до 28.10.2020 року на електронну адресу Національного банку України: NBFI.regulations@bank.gov.ua

Опубліковано в Новини

Автор: Коментарі Вимкнено до Розпочато обговорення проєкту Положення про відсторонення керівництва від управління небанківської установи та призначення тимчасової адміністрації

Розпочато обговорення проєкту Положення про відсторонення керівництва від управління небанківської установи та призначення тимчасової адміністрації

Розпочато обговорення проєкту Положення про відсторонення керівництва від управління небанківської установи та призначення тимчасової адміністрації

Національний банк продовжує оновлювати нормативно-правову базу з регулювання діяльності небанківських фінансових установ. Відсьогодні стартує громадське обговорення проєкту Положення про особливості застосування заходу впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації.

Головна мета документа – визначити порядок та умови застосування зазначеного заходу впливу до небанківських установ. Національний банк має повноваження на застосування такого заходу впливу відповідно до Закону про “спліт”, однак наразі немає відповідного регуляторного акта для повноцінного застосування цього заходу впливу.

Нагадаємо, що застосування заходу впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації в межах запровадження пропорційного підходу до нагляду й застосування заходів впливу передбачається лише до страховиків та кредитних спілок.

Цим проєктом Положення Національний банк має намір:

 • Установити повноваження тимчасової адміністрації.

Відповідно основними завданнями тимчасової адміністрації визначені:

– збереження активів, документів, інформації, систем обліку та реєстрації, баз даних фінустанови;
– упровадження заходів для усунення порушень законодавства;
– запобігання виникненню кризових явищ, що можуть призвести до невиконання зобов’язань.

 • Визначити перелік функцій тимчасової адміністрації.

Тимчасового адміністратора в небанківську установу призначає Національний банк, отже він є підзвітним і підконтрольним регулятору. Тимчасовий адміністратор виконує організаційно-розпорядчі та інші функції, пов’язані з виконанням обов’язків відстороненого керівництва, зокрема підписує:

– накази про кадрові питання;
– претензії до боржників від імені фінустанови;
– інші необхідні для виконання функцій тимчасової адміністрації документи.

 • Урегулювати питання складання плану роботи тимчасової адміністрації.

Тимчасовий адміністратор складає план роботи після детальної оцінки фінансового стану фінустанови. План має містити:

– цільові показники, яких планується досягти за період діяльності тимчасової адміністрації;
– висновок про ознаки неплатоспроможності й необхідності ініціювання процедури банкрутства;
– інші показники залежно від результатів оцінки фінансового стану.

Протягом роботи тимчасової адміністрації фінустанова продовжує подавати звітність до Національного банку.

 • Урегулювати порядок припинення тимчасової адміністрації.

Тимчасовий адміністратор не пізніше ніж за 15 календарних днів до закінчення строку повноважень має подати до Національного банку звіт про виконання завдань.

Тимчасова адміністрація припиняє свою роботу після набрання чинності рішенням Національного банку про відміну застосованого заходу впливу або у зв’язку із закінченням строку призначення тимчасової адміністрації.

Положення припиняє дію низки положень актів Нацкомфінпослуг та Держфінпослуг

Регуляторним актом пропонується визнати такими, що втратили чинність:

 • пункт 1 розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 27 березня 2008 року № 416 “Про затвердження Положення про особливості застосування заходів впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації та про внесення змін до деяких нормативно-правових актів”;
 • підпункт 1.2 пункту 1 розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 10 січня 2013 року № 65 “Про затвердження змін до деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України щодо особливостей застосування заходів впливу”.

Громадське обговорення триватиме один місяць

Ознайомитися з матеріалами до обговорення можна за посиланням:

 • Положення у форматах pdf та docx) про особливості застосування Національним банком України заходу впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації;
 • аналіз регуляторного впливу проєкту Положення.

Зауваження та пропозиції до проєкту Положення приймаються до 23.10.2020 року на електронну адресу Національного банку України: NBFI.regulations@bank.gov.ua

Опубліковано в Новини

Автор: Коментарі Вимкнено до НБУ оприлюднив для громадського обговорення проєкт Положення про застосування заходів впливу до учасників ринку небанківських фінпослуг

НБУ оприлюднив для громадського обговорення проєкт Положення про застосування заходів впливу до учасників ринку небанківських фінпослуг

НБУ оприлюднив для громадського обговорення проєкт Положення про застосування заходів впливу до учасників ринку небанківських фінпослуг

У межах створення нової нормативно-правової бази з регулювання діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг Національний банк пропонує до громадського обговорення проєкт Положення про застосування Національним банком України заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг.

Метою Положення є унормування порядку застосування заходів впливу за правопорушення, вчинені учасниками ринку небанківських фінансових послуг

Нове положення покликане унормувати порядок застосування заходів впливу за порушення законів та інших нормативно-правових актів з регулювання діяльність із надання небанківських фінансових послуг, у тому числі законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг та рекламу фінансових послуг.

Положення передбачає, що заходи впливу за відповідні правопорушення застосовуватимуться до учасників ринку небанківських фінансових послуг, нагляд за якими здійснює Національний банк. До таких учасників належать:

 • небанківські фінансові установи;
 • особи, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги;
 • особи, що надають посередницькі послуги на ринках фінансових послуг;
 • фізичні особи – підприємці, які надають фінансові послуги;
 • постійні представництва у формі філій іноземних страхових компаній.

Положення також визначить порядок та умови застосування заходів впливу за порушення, вчинені небанківськими фінансовими групами, нагляд на консолідованій основі за якими здійснює Національний банк.

Положення запровадить пропорційний підхід до застосування заходів впливу

До заходів впливу, які можуть бути застосовані до всіх учасників ринку небанківських фінансових послуг, належать такі:

 • зобов’язання порушника вжити заходів для усунення порушення;
 • накладання штрафів;
 • тимчасове зупинення або анулювання ліцензії.

Водночас до високоризикових сегментів ринку, а саме до страхових компаній та кредитних спілок зможуть додатково застосовуватися такі заходи впливу: затвердження плану відновлення фінансової стабільності установи, відсторонення керівництва від управління установою та призначення тимчасової адміністрації. Ці заходи впливу дають можливість фінансовій установі відновити свою діяльність та забезпечити виконання зобов’язань перед своїми споживачами та кредиторами.

Крім того, з метою усунення порушення надавач фінансових послуг матиме право ініціювати укладення письмової угоди з Національним банком.

Також окремі заходи впливу застосовуватимуться залежно від категорії об’єкта нагляду. Зокрема, за порушення законодавства з питань нагляду на консолідованій основі Національний банк застосовуватиме до небанківських фінансових груп такий захід впливу, як встановлення підвищених економічних нормативів, лімітів та обмежень щодо здійснення окремих видів операцій.

Проєкт Положення буде врегульовувати такі питання:

 • підстави для застосування заходів впливу;
 • порядок прийняття рішень про застосування заходу впливу;
 • право надавача фінансових послуг брати участь у засіданнях Правління або Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності небанківських фінансових установ під час розгляду його порушення;
 • порядок вживання установою заходів для усунення порушення;
 • порядок застосування різних видів заходів впливу.

Таким чином НБУ визначить підходи до застосування заходів впливу для адекватного і своєчасного реагування на порушення і забезпечить відповідний захист прав споживачів та кредиторів фінансової установи.

Положення припиняє дію низки Положень Нацкомфінпослуг та Держфінпослуг

Постановою про затвердження цього Положення буде припинена чинність:

 • Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги, затверджене розпорядженням Нацкомфінпослуг від 20 листопада 2012 року № 2319, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 року за № 2112/22424;
 • Положення про здійснення нагляду за діяльністю філій страховиків-нерезидентів та застосування заходів впливу за порушення ними законодавства про фінансові послуги, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 16 листопада 2006 року № 6426, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2006 року за № 1376/13250.

Громадське обговорення триватиме один місяць

Ознайомитися з матеріалами до обговорення можна за посиланням:

Зауваження та пропозиції до проєкту Положення приймаються до 19.10.2020 року на електронну адресу Національного банку України: NBFI.regulations@bank.gov.ua

Опубліковано в Новини