Правління

Правління КС «К.К.А.» є органом управління основна функція якого полягає у здійсненні керівництва поточною діяльністю кредитної спілки.  Завдання правління полягає в організації виконання рішень загальних зборів та спостережної ради, реалізації покладених на нього повноважень  та виконанні обов’язків, визначених Законом України «Про кредитні спілки», Статутом кредитної спілки та Положенням «Про Правління».
Правління призначається Спостережною радою Спілки.
До складу […]

Опубліковано в Новини

« »