Рада «Програми захисту вкладів»

Рада «Програми захисту вкладів» є органом управління, який здійснює управління його діяльністю та фінансовою стабільністю в період між Зборами учасників. Радe ПЗВ формують Збори учасників у кількості не менше трьох осіб. Членів Ради обирають Збори учасників з числа повних учасників ПЗВ у порядку й на строк, визначений Положенням про Раду. Представники членів Ради виконують свої обов’язки на громадських засадах і не можуть перебувати в трудових відносинах з «Програмою захисту вкладів».

Зараз членами Ради «Програми захисту вкладів» є:

• кредитна спілка «Азовська кредитна компанія» (м. Маріуполь, Донецька обл.), в особі голови правління Башкатова Олександра Володимировича;

•  кредитна спілка «Церковна кредитна спілка «Анісія» (м. Львів), в особі голови правління Сидоровського Володимира Михайловича;

• кредитна спілка «Кредит  Союз» (м. Черкаси), в особі голови правління Казарінова Володимира Олександровича;

• кредитна спілка «Самопоміч» (м. Заліщики, Тернопільська обл.), в особі голови правління Розлуцької Зоряни Ярославівни;

• кредитна спілка «Харківська каса взаємодопомоги» (м. Харків), в особі голови Правління Сметани Ольги Володимирівни.

До компетенції Ради ПЗВ належить:

  1. Здійснення управління майном ПЗВ, контроль за дотриманням «Програмою захисту вкладів» мети та предмету її діяльності, положень цього Статуту та неприбуткового статусу ПЗВ.
  2. Визначення умов участі кредитних спілок у «Програмі захисту вкладів» і ухвалення рішення про набуття/позбавлення кредитною спілкою статусу повного або асоційованого учасника ПЗВ.
  3. Визначення розміру та періодичності внесків кредитних спілок у ПЗВ.
  4. Затвердження вимог до стабілізаційних позик, що надають кредитним спілкам грошовими коштами чи державними цінними паперами, й інших заходів, які є умовою надання фінансової підтримки.
  5. Затвердження умов й економічних нормативів діяльності ПЗВ.
  6. Розгляд і затвердження програм з питань діяльності ПЗВ.
  7. Заслуховування та затвердження звітів Голови Правління про виконання програм з питань діяльності ПВЗ, річних результатів її діяльності, а у разі потреби — заслуховування позачергових звітів або пояснень з окремих питань діяльності ПЗВ.
  8. Затвердження бюджету ПЗВ, у тому числі кошторису витрат на утримання ПЗВ.
  9. Погодження порядку використання доходу та/або покриття збитків.
  10. Розгляд звітів і висновків аудитора, а у разі потреби — призначення позачергових аудиторських перевірок ПЗВ.
  11. Ухвалення рішень про утворення, реорганізацію й ліквідацію філій і представництв ПЗВ, про участь у заснуванні інших юридичних осіб, а також про входження ПЗВ до складу інших об’єднань юридичних осіб.
  12. Затвердження договорів, у тому числі на відчуження майна, укладених на суму, що перевищує двадцять тисяч гривень.
  13. Затвердження Положення про Правління.
  14. Погодження за поданням Голови Правління ПЗВ кандидатур на посади членів Правління та рішень про їхнє звільнення.
  15. Погодження умов і розміру оплати праці Голови, членів Правління та головного бухгалтера ПЗВ.
  16. Визначення переліку інформації ПЗВ з обмеженим доступом (конфіденційної інформації й інформації, що становить комерційну таємницю).
  17. Затвердження вимог до програм відновлення фінансової стабільності й пруденційного нагляду.
  18. Виконання інших функцій відповідно до законодавства та Статуту «Програми захисту вкладів.

Рада ПЗВ може розглядати й інші питання діяльності ПЗВ, крім тих, що віднесені до компетенції Зборів учасників та/або Ревізійного комітету.