Ревізійний комітет «Програми захисту вкладів»

Органом внутрішнього контролю «Програми захисту вкладів» є Ревізійний комітет, який формують збори учасників.

Зараз, відповінодо до рішення Зборів учасників, членами Ревізійного комітету є:

 • Шатирко Галина Григорівна — кредитна спілка «Станіславська» (м. Івано-Франківськ);
 • Кушнір Любов Степанівна — кредитна спілка «Скарбниця» (м. Сторожинець, Чернівецька обл.);
 • Гіщук Наталія Іванівна — кредитна спілка «Перша Подільська Фермерська кредитна спілка» (м. Кам’янець-Подільськй, Хмельницька обл.).

Основним завданням Ревізійного комітету є здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю ПЗВ.

Ревізійний комітет повноважний:

 1. Вимагати надання будь-яких матеріалів, інформації, бухгалтерських та інших документів, а також пояснень посадових осіб ПЗВ.
 2. За погодженням із Радою залучати на договірних засадах до проведення перевірок зовнішніх експертів з числа осіб, які не перебувають у трудових відносинах з ПЗВ у межах затвердженого рішенням Ради ПЗВ кошторису.
 3. Тимчасово припинити повноваження будь-якої посадової особи ПЗВ у разі виявлення допущених нею порушень, що загрожують фінансовій стабільності ПЗВ.
 4. Вимагати від Ради ПЗВ скликання позачергових Зборів учасників.
 5. Призначати зі свого складу представників для участі в якості спостерігачів у засіданнях Ради, Правління й інших органів, створених згідно зі Статутом.
 6. Брати участь у плануванні діяльності ПЗВ.
 7. Подавати рекомендації Раді ПЗВ й іншим органам управління щодо покращення організації їхньої роботи або усунення виявлених недоліків. Останні зобов’язані на найближчому своєму засіданні розглянути ці рекомендації й ухвалити рішення щодо них.
 8. Зупинити дію рішення будь-якого з органів управління ПЗВ, крім рішення Зборів учасників. Рішення Ревізійного комітету про зупинення дії рішення органу управління ПЗВ може бути оскаржене до Зборів учасників або до суду.