Управління «Програмою захисту вкладів»

Керівництво «Програмою захисту вкладів» здійснюється відповідно до  основних кооперативних принципів:

•  один учасник — один голос;

•  прозорість в управлінні;

•  рішення, що стосуються кредитних спілок, ухвалюють самі кредитні спілки;

•  демократичний контроль.

Кредитні спілки-учасники «Програми захисту вкладів» здійснюють пряме (через збори учасників) або опосередковане (через участь у виробних органах — Раді та Ревізійному комітеті) управління програмою захисту вкладів.

Управління «Програмою захисту вкладів» здійснюється з урахуванням досвіду інших країн і світових тенденцій у побудові систем охорони депозитів. Свої рекомендації щодо розбудови «Програми захисту вкладів» надають члени Дорадчого комітету.