Новини

Автор: Коментарі Вимкнено до Оприлюднені запитання-відповіді про застосування фінансового моніторингу небанківськими фінансовими установами

Оприлюднені запитання-відповіді про застосування фінансового моніторингу небанківськими фінансовими установами

Оприлюднені запитання-відповіді про застосування фінансового моніторингу небанківськими фінансовими установами

Національний банк провів зустріч з учасниками небанківського фінансового ринку щодо здійснення ними фінансового моніторингу. Зокрема, йшлося про вимоги нових нормативно-правових актів Національного банку: Положення про здійснення установами фінмоніторингу та Положення про застосування НБУ заходів впливу до установ за порушення законодавства з питань фінмоніторингу.

Фахівці НБУ наголосили, що окремі вимоги Положення про здійснення установами фінмоніторингу для небанківських фінансових установ спрощено порівняно з аналогічними вимогами для банків. Водночас вимоги цього Положення опрацьовано з учасниками фінансового ринку для врахування їх конструктивних зауважень та пропозицій.

З метою надання повноцінних роз’яснень та інформаційної підтримки з організації фінмоніторингу учасникам ринку регулятор розробив перелік систематизованих відповідей на найпоширеніші запитання щодо здійснення небанківськими фінустановами фінмоніторингу. Більшість питань із вищезазначеного переліку – це питання, які НБУ отримав від ринку напередодні зустрічі, під час та після зустрічі, а саме щодо:

 • правил та підходів до організації фінансового моніторингу в середині установи;
 • переліку операцій, про які потрібно звітувати відповідно до вимог законодавства з питань фінмоніторингу;
 • вимог до кількості, формату та структури внутрішніх документів;
 • термінів установлення ризик-профілю установи;
 • та інших питань.

Нагадаємо, що вимоги відповідних нормативно-правових актів набули чинності 30 липня 2020 року, проте установи мають достатньо часу для налаштування та автоматизації власних процесів і процедур для здійснення фінмоніторингу – до кінця 2020 року.

Національний банк і надалі готовий спілкуватися з учасниками ринку та надавати роз’яснення, аби перехід до виконання нових вимог відбувся якомога комфортніше для фінансових установ.

Ознайомитися із запитаннями можна на вебсайті НБУ в розділі «Нагляд – Фінансовий моніторинг» у «Питання та відповіді».

Опубліковано в Новини

Автор: Коментарі Вимкнено до Запроваджено зміни до порядку подання звітності з питань фінансового моніторингу для банків та небанківських установ

Запроваджено зміни до порядку подання звітності з питань фінансового моніторингу для банків та небанківських установ

Запроваджено зміни до порядку подання звітності з питань фінансового моніторингу для банків та небанківських установ

Національний банк України запроваджує зміни до порядку подання звітності з питань фінансового моніторингу для банків та небанківських установ. 

Згідно з новими вимогами подаватимуться 6 файлів звітності: з них 2 банками, 2 – небанківськими установами, 2 – одночасно банками і небанківськими установами.

Звітність з питань фінансового моніторингу буде подаватися:

 • із щомісячною періодичністю – з 1 вересня 2020 року;
 • із квартальною періодичністю – з 1 жовтня 2020 року;
 • банки надаватимуть інформацію з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу з 1 січня 2021 року, небанківські установи – з 1 жовтня 2020 року.

Національний банк надав банкам та небанківським установам додатковий час для адаптації до оновленого порядку подання звітності з фінансового моніторингу:

 • із щомісячною періодичністю подання – три звітних періоди;
 • із квартальною періодичність подання – два звітних періоди;
 • для інформації з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу для небанківських установ – один звітний період.

Під час тестового періоду заходи впливу не застосовуватимуться.

Такі зміни передбачені постановою Правління Національного банку України від 30 липня 2020 року № 113 “Про подання звітності з питань фінансового моніторингу до Національного банку України” і відбулися у зв’язку з уведенням у дію 28 квітня 2020 року нових вимог законодавства з питань фінансового моніторингу. Національний банк мав привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом протягом трьох місяців з дня набрання ним чинності. 

Постанова №113 буде чинною до внесення відповідних змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України (постанова Правління Національного банку від 13 листопада 2018 року № 120).

Опубліковано в Новини

Автор: Коментарі Вимкнено до Національний банк завершив планове приймання звітності від небанківських фінансових установ за перше півріччя 2020 року

Національний банк завершив планове приймання звітності від небанківських фінансових установ за перше півріччя 2020 року

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-zavershiv-planove-priymannya-zvitnosti-vid-nebankivskih-finansovih-ustanov-za-pershe-pivrichchya-2020-roku

Цього тижня добігла кінця дата першого подання звітності новому регулятору небанківськими фінансовими установами в новому форматі.

НБУ прийняв звітність від понад 84% фінансових установ

Станом на 28 липня 2020 року за попередніми даними системи подання звітності НБУ за перше півріччя 2020 року прозвітували понад 84% установ, які зареєструвалися на вебпорталі НБУ. Загалом на вебпорталі регулятора зареєструвалося 1809 небанківських фінансових установ.

Найактивніше подавали звітність лізингодавці (98%), кредитні спілки (92%), страховики (90%) та ломбарди (88%). Частка страхових та/або перестрахових брокерів, які подали звітність, становить 77%. Найгірша ситуація з поданням звітності склалася у фінансових компаній (61%).

Установи, які не подали звітність, зобов’язані подати її в найкоротші терміни

Подання звітності до Національного банку є обов’язковою вимогою до діяльності небанківських фінансових установ. Подання виправленої звітності, яке не було здійснене вчасно, має бути здійснене в найкоротші терміни.

Для коригування та подання звітності після закінчення встановленого строку установи мають дотримуватися вимог розділу І пункту 10 Інструкції щодо подання звітності небанківськими фінансовими установами до Національного банку України.

Можливість подання звітності є тільки в компаній, які зареєструвалися на вебпорталі НБУ. Фінансовим установам, які ще не встигли зареєструватися на вебпорталі НБУ для подання звітності, потрібно терміново це зробити. Порядок реєстрації наведено у вищезазначеній інструкції.

Показники роботи фінансових ринків будуть оприлюднені після опрацювання звітності

На сьогодні спеціалісти НБУ опрацьовують отриману звітність від небанківських фінансових установ на предмет її повноти та відповідності до чинних законодавчих вимог. Пізніше регулятор планує оприлюднити загальний звіт із консолідованими звітними даними небанківських фінансових ринків за перше півріччя 2020 року.

Опубліковано в Новини

Автор: Коментарі Вимкнено до Оприлюднено новий порядок фінмоніторингу небанківськими установами

Оприлюднено новий порядок фінмоніторингу небанківськими установами

Оприлюднено новий порядок фінмоніторингу небанківськими установами

Національний банк затвердив та оприлюднив Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу.

Положення розроблене у зв’язку з уведенням у дію 28 квітня 2020 року нових вимог законодавства з питань фінансового моніторингу. Дія Положення поширюється на учасників небанківського фінансового ринку, державне регулювання та нагляд за якими в сфері фінансового моніторингу здійснює Національний банк.

Національний банк надав небанківським установам достатньо часу для налаштування власних процесів та процедур із фінмоніторингу – до кінця 2020 року.

Основні концептуальні підходи Положення:

 • використання ризик-орієнтованого підходу;
 • побудова належної системи управління ризиками;
 • посилені та спрощені заходи належної перевірки клієнтів;
 • методи віддаленої ідентифікації та верифікації;
 • адаптований перелік критеріїв ризику та індикаторів ризиковості;
 • ризик-орієнтовані підходи до політично значущих осіб, членів їх сімей та пов’язаних осіб (PEPs).

Національним банком ураховано особливості небанківського фінансового сектору. Так, окремі вимоги до установ є спрощеними порівняно з банками, наприклад:

 1. більшості установ рекомендовано мати систему автоматизації процесів із фінмоніторингу, проте обов’язковою вона є лише для платіжних систем, які здійснюють перекази коштів у режимі онлайн;
 1. оцінка ризику клієнтів відбувається за спрощеними методами, в тому числі установам надано можливість оцінювати ризик не кожного клієнта окремо, а на груповій основі;
 1. установлено особливі заходи з належної перевірки клієнтів та вигодоодержувачів для страхових компаній;
 1. небанківські установи не погоджують із Національним банком кандидатуру відповідального працівника за фінмоніторинг. До того ж відповідальному працівнику дозволяється суміщення та сумісництво за посадою.

Порядок дистанційної ідентифікації та верифікації клієнта

Ідентифікація та верифікація клієнта можлива в декількох варіаціях. Крім фізичної присутності та копії оригіналів документів для небанківських установ, як і для банків, також доступна дистанційна ідентифікація та верифікація клієнта.

Повноцінними моделями верифікації є: використання BankID НБУ, кваліфікованого електронного підпису (КЕП), сеансу відеотрансляції, а також верифікація за допомогою ресурсу державних онлайн-послуг “ДІЯ”.

Спрощеними моделями верифікації є: BankID НБУ, КЕП, зчитування даних із чипа біометричного документа, верифікація даних із бюро кредитних історій.

Водночас Положення визначає порядок ідентифікації клієнта із залученням агента та використання інформації щодо належної перевірки клієнта, отриманої від третьої сторони.

Відтепер для укладення договору страхування або оформлення позики у фінансовій компаній чи кредитній спілці візит до відділення або особиста зустріч із представником установи непотрібна.

Положення “Про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу” затверджене постановою Правління Національного банку від 28 липня 2020 року № 107. Постанова набирає чинності з 30 липня 2020 року.   

Новий порядок застосування заходів впливу до установ

Національний банк затвердив та оприлюднив нове Положення про застосування заходів впливу до небанківських фінансових установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу.

Новим законом визначено розширення видів заходів впливу до установ, а саме:

 • письмове застереження;
 • укладення Національним банком письмової угоди з установою.
  За цією угодою установа зобов’язується сплатити визначене грошове зобов’язання та вжити заходів для усунення та/або недопущення в подальшому порушень вимог законодавства з питань фінмоніторингу, підвищити ефективність системи управління ризиками тощо;
 • покладення на установу обов’язку відсторонення від роботи посадової особи установи. Відстороненими можуть бути: керівник (керівники) установи, відповідальний працівник за фінмоніторинг.

Усі рішення про застосування заходів впливу в Національному банку приймаються колегіальним органом – Правлінням Національного банку або Комітетом, якому делеговані окремі повноваження щодо регулювання та нагляду.

Під час розгляду колегіальним органом Національного банку питання про застосування заходів впливу передбачено можливість присутності представника установи для особистого надання пояснень чи заперечень. Позиція установи ураховуватиметься під час прийняття рішення щодо застосування заходу впливу. Також представники установи матимуть можливість надати свої пояснення/зауваження/заперечення на етапі кваліфікації порушень та до отримання результатів перевірки.

Інформація про застосовані Національним банком заходи впливу оприлюднюється на сторінках офіційного Інтернет-представництва НБУ до п’ятого числа місяця, наступного за звітним, у розділі “Заходи впливу”.

Рішення про застосування заходів впливу може бути оскарженим у судовому порядку протягом одного місяця з дня набрання ним чинності.

Рішення про застосування до установи заходу впливу у формі штрафу набуває статусу виконавчого документа, якщо протягом місяця з дня набрання ним чинності:

 • установа письмово не повідомила Національний банк про добровільне виконання цього рішення;
 • рішення не було оскаржене в судовому порядку.

Якщо таке рішення протягом місяця з дня набрання ним чинності було оскаржене в судовому порядку, воно набирає статусу виконавчого документа з дня набрання законної сили відповідним судовим рішенням у такій справі.

Відповідні норми містить постанова Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 106 “Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу до установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу”​. Постанова набирає чинності з 30 липня 2020 року.

Опубліковано в Новини

Автор: Коментарі Вимкнено до Розпочато громадське обговорення пропозицій НБУ до проєкту нового закону “Про кредитні спілки”

Розпочато громадське обговорення пропозицій НБУ до проєкту нового закону “Про кредитні спілки”

Розпочато громадське обговорення пропозицій НБУ до проєкту нового закону “Про кредитні спілки”

Національний банк вже в ролі регулятора небанківських фінансових установ розробив та оприлюднив для громадського обговорення пропозиції до проєкту нового Закону України “Про кредитні спілки”. Запропонований законопроєкт відображає бачення загальних засад функціонування кредитних спілок та майбутнього регулювання їх діяльності, що були висвітлені в оприлюдненій у березні цього року “Білій книзі”.

Цей документ є другим із шести законопроєктів, які мають удосконалити законодавство, що регулює ринки небанківських фінансових послуг. Нагадаємо, раніше Національний банк вже оприлюднив пропозиції до проєкту установчого закону “Про фінансові послуги та діяльність з надання фінансових послуг”.

Ухвалення законопроєкту про кредитні спілки в запропонованій Національним банком редакції створить для учасників ринку якісно нові правила ведення діяльності, розширить можливості та перспективи розвитку кредитних спілок, а також актуалізує вимоги регулювання та нагляду за ними з урахуванням міжнародних практик та успішного досвіду закордонних регуляторів ринку кредитних спілок. Як наслідок, нове законодавство створить передумови для функціонування стабільного, ефективного та прозорого ринку кредитних спілок, захищеність прав членів спілок, що сприятиме загалом розвитку ринку.

Положення вищезазначеного документа передбачають усі етапи діяльності кредитних спілок: від створення та ліцензування до провадження діяльності, зокрема набуття членства та оформлення внесків до спілки, від системи управління до нагляду за їх діяльністю та виходу з ринку. З урахуванням ризиків, притаманних кредитним спілкам у межах залучення внесків їх членів, та задля підвищення захисту прав кредиторів ключові вимоги запропонованого проєкту закону спрямовані на захист прав членів спілки та контроль доброчесної  ринкової поведінки,  наявності якісного корпоративного управління та втілення ризик-орієнтованого підходу в нагляді, а саме пропорційності обсягу вимог до ступеня ризиковості компаній.

Водночас розроблений Національним банком документ передбачає розширення можливостей та спрощення низки процесів організації діяльності кредитної спілки.

Діяльність кредитної спілки

Пропозиції НБУ до законопроєкту передбачають надання можливості кредитній спілці самостійно обирати бажану форму діяльності в якості прибуткової або неприбуткової установи відповідно до норм Податкового кодексу України. Такий підхід  відповідає міжнародній практиці та є наразі однією з проблем для діяльності кредитних спілок.

Створення та ліцензування діяльності кредитної спілки

Планується значне спрощення чинних процесів ліцензування кредитних спілок, зокрема впроваджується універсальна ліцензія на діяльність кредитних спілок. Така ліцензія, окрім послуг з видачі кредитів та залучення депозитів, передбачатиме розширення бізнес-діяльності спілки. Зокрема, ліцензія зможе надавати кредитній спілці право здійснювати низку платіжних послуг, надавати гарантії своїм членам та послуги з обміну валют.

Водночас у разі зміни обставин діяльності та потреби в унесенні відповідної зміни щодо обсягу ліцензії кредитна спілка матиме можливість в будь-який час змінити обсяг послуг без необхідності повторного проходження повного процесу ліцензування.

Членство в кредитній спілці

Запропонований законопроєкт розширює перелік осіб, які матимуть право бути членами кредитної спілки. Якщо раніше такими особами могли бути лише фізичні особи, то з прийняттям нового закону спілки зможуть надавати свої послуги ширшому колу членів – фізичним особам-підприємцям та визначеним категоріям юридичних осіб. Зокрема, фермерським господарствам, кооперативам, професійним спілкам зі статусом первинних або місцевих, релігійним організаціям та об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку.

Система управління кредитною спілкою

Проєкт закону допоможе посилити вплив членів кредитної спілки на її діяльність. Для цього в ньому детально прописані порядок роботи та повноваження загальних зборів членів кредитної спілки. Водночас з огляду на обмежені фінансові ресурси спілки щодо формування великого штату осіб, які мають забезпечувати внутрішній контроль, надано можливість здійснення відповідних функцій однією особою, в тому числі за сумісництвом. Зокрема йдеться про право не утворювати окремі підрозділи з управління ризиками та внутрішнього аудиту, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), поклавши у такому разі їх функції на одноосібного головного комплаєнс-менеджера, головного ризик-менеджера та головного внутрішнього аудитора за погодженням із регулятором. Крім того, частину функцій кредитної спілки дозволено здійснювати на умовах аутсорсингу.

Нагляд за діяльністю кредитних спілок

Розуміючи важливість зменшення кредитних ризиків і відповідного здешевлення вартості кредитів, Національний банк цим законопроєктом пропонує надати кредитним спілкам безкоштовний доступ до кредитного реєстру Національного банку.

Вихід кредитної спілки з ринку

У межах регулювання небанківських фінансових установ однією з важливих засад прозорого та стабільного функціонування ринку кредитних спілок є регулювання виходу з ринку установ, які не можуть або не бажають продовжувати здійснювати діяльності. Запропонований проєкт закону передбачає створення механізму, який забезпечить максимальне повернення коштів членам кредитних спілок, виведених з ринку. Ця норма має на меті не допустити ситуації, в якій члени кредитної спілки залишаться без своїх внесків наодинці зі своїми проблемами.

Законодавчий контекст

Запропонований Національним банком законопроєкт “Про кредитні спілки” має замінити чинний на сьогодні Закон України “Про кредитні спілки”. Ухвалений ще у 2002 році, чинний закон є застарілим і не враховує сучасних реалій функціонування кредитних спілок та має низку прогалин.

Пропозиції до проєкту закону “Про кредитні спілки”, підготовлені Національним банком, наразі доступні для ознайомлення учасниками ринку. Збір зауважень та пропозицій до підготовленого документа триватиме до 30 липня 2020 року. Просимо надсилати коментарі та зауваження на адресу discussion@bank.gov.ua​.

Опубліковано в Новини

Автор: Коментарі Вимкнено до Національний банк презентує для громадського обговорення проєкт Положення про порядок інспектування небанківських фінансових установ

Національний банк презентує для громадського обговорення проєкт Положення про порядок інспектування небанківських фінансових установ

Національний банк презентує для громадського обговорення проєкт Положення про порядок інспектування небанківських фінансових установ

Національний банк планує унормувати порядок інспектування учасників ринків небанківських фінансових послуг, за якими він почав здійснювати нагляд з 1 липня 2020 року. З цією метою розроблено проєкт Положення про організацію, проведення та оформлення результатів інспекційних перевірок небанківських фінансових установ. Відсьогодні Національний банк розпочинає громадське обговорення цього проєкту Положення з учасниками ринку небанківських фінансових послуг, яке триватиме протягом місяця.

Положення має замінити чинні розпорядження Нацкомфінпослуг

Це Положення має відмінити чинні розпорядження Нацкомфінпослуг від 21.01.2019 № 102 “Про затвердження уніфікованих форм актів, складених за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг” та розпорядження від 21.10.2019 № 2038 “Про затвердження уніфікованої форми Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності із збирання, оброблення, зберігання, захисту, використання інформації, яка складає кредитну історію”.

Мета Положення: прозорість та універсальний підхід до фінустанов під час проведення інспектування

Прийняття запропонованого Положення дасть змогу чітко врегулювати порядок проведення інспекційних перевірок, що забезпечить прозорість цього процесу, дасть можливість учасникам реалізувати право на ознайомлення з результатами інспекційної перевірки та надання відповідних пояснень або заперечень (за потреби).

Цим проєктом Положення Національний банк має намір урегулювати такі питання як:

 • види інспекційних перевірок, які проводитиме Національний банк;
 • порядок організації та проведення інспекційних перевірок;
 • склад інспекційної групи, права та обов’язки членів інспекційної групи;
 • права та обов’язки керівників і працівників об’єкта перевірки;
 • порядок доступу до приміщень, систем автоматизації операцій, інформації/документів та їх копій;
 • оформлення результатів інспекційних перевірок;
 • порядок дій у разі перешкоджання здійсненню інспекційних перевірок.

Метою цього Положення є уніфікація підходів до врегулювання вищезазначених питань як для банків, так і для учасників ринків небанківських фінансових послуг з урахуванням особливостей, установлених Законом України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”.

Громадське обговорення триватиме місяць

Ознайомитися з матеріалами можна за посиланням:

Зауваження та пропозиції до проєкту Положення приймаються до 16.08.2020 на електронну адресу Національного банку України: NBFI.regulations@bank.gov.ua.

Опубліковано в Новини

Автор: Коментарі Вимкнено до Національний банк розпочав оновлення ключової нормативної бази з регулювання діяльності небанківських фінансових установ

Національний банк розпочав оновлення ключової нормативної бази з регулювання діяльності небанківських фінансових установ

Національний банк розпочав оновлення ключової нормативної бази з регулювання діяльності небанківських фінансових установ

Національний банк України з 1 липня став регулятором ринку небанківських фінансових послуг і відразу розпочав розроблення низки нових нормативно-правових актів з питань регулювання діяльності учасників цього ринку. Для цього були унесені зміни до Плану підготовки проєктів регуляторних актів Національного банку України на 2020 рік.​

Ключові напрями оновлення нормативно-правових актів

Пріоритетними напрямами оновлення нормативно-правової бази Національний банк визначив ліцензування, нагляд, перевірки, оцінку ризиків, застосування заходів впливу, звітність та аудит. Зазначені оновлення стосуватимуться стандартизації та приведення до міжнародних норм підходів і процедур регулювання й нагляду. Зокрема, йдеться про такі зміни за кожним із напрямів:

 • Ліцензування – створення єдиного документа, який визначатиме порядок здійснення дозвільних процедур, установлення вимог до небанківських фінансових установ;
 • Нагляд – розроблення процедур безвиїзного нагляду та інспекційних перевірок небанківських фінансових установ, а саме – встановлення порядку проведення безвиїзного нагляду, а також проведення планових та позапланових перевірок на основі ризик-орієнтованого підходу;
 • Заходи впливу – запровадження нового порядку застосування заходів впливу до небанківських фінансових установ;
 • Звітність – стандартизація вимог до звітності небанківських фінансових установ з метою актуалізації форми й частоти подання звітності кожного сегмента ринку небанківських фінансових установ залежно від ризиків їх діяльності;
 • Аудит та фінансова звітнасть –. запровадження додаткових вимог до аудиторських звітів, які складатимуться за підсумками аудиту діяльності надавачів небанківських фінансових послуг.

Загалом відповідно до оновленого плану до кінця 2020 року Національний банк планує прийняти не менше 11 нових регуляторних актів щодо регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг.

Процедура розроблення проєктів нормативно-правових актів НБУ

Здійснюючи регуляторну діяльність, Національний банк керується принципами прозорості та партнерства. Відтак, з метою створення ефективного та сучасного регулювання, яке б відповідало потребам і учасників ринку, і споживачів фінансових послуг, Національний банк залучає бізнес та експертну спільноту до спільного розроблення нормативно-правових актів.

З цією метою проєкти нормативно-правових актів щодо небанківських фінустанов оприлюднюються на офіційному вебсайті НБУ в розділі «Нагляд», підрозділі «Регулювання ринку небанківських фінпослуг (спліт)» для ознайомлення та обговорення з учасниками ринку. Кожен проєкт регуляторного акта проходить етап обговорення протягом періоду не менше одного місяця.

Оприлюднення проєкту акта на етапі розроблення та активна взаємодія з фінансовими установами дає можливість ознайомитись із баченням учасників ринку перед затвердженням остаточної редакції регуляторного акта.

Водночас для оперативнішого і дієвішого обговорення проєктів нових нормативно-правових актів із учасниками ринку Національний банк створив окрему поштову скриньку NBFI.regulations@bank.gov.ua. За цією електронною адресою учасники ринку та експерти можуть надавати свої пропозиції до проєктів нормативно-правових актів із питань регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг.

Нагадуємо, що до набрання чинності відповідними актами Національного банку вищезазначені питання врегульовуються актами Нацкомфінпослуг.

Опубліковано в Новини

Автор: Коментарі Вимкнено до Національний банк почав приймати звітність від небанківських фінансових установ

Національний банк почав приймати звітність від небанківських фінансових установ

Національний банк почав приймати звітність від небанківських фінансових установ

Вебпортал Національного банку (далі – вебпортал) відкрито для подання звітності небанківськими фінансовими установами.

Тестовий період подання звітності завершено

Вебпортал уже працює в робочому режимі. Доступи користувачів до вебпорталу, які раніше зареєструвалися для тестового подання звітності, діють та використовуються для подання звітності до Національного банку України.

Станом на 6 червня 2020 року на вебпорталі НБУ зареєстровано більше 1500 небанківських фінансових установ, які протягом березня-червня поточного року брали участь у тестуванні звітності. Всім іншим установам, які ще не зареєструвалися на вебпорталі, потрібно пройти процедуру реєстрації згідно з пунктом 5 Інструкції про подання звітності небанківськими фінансовими установами.

Строки подання звітності

Строки подання звітності за перше півріччя 2020 року не змінюються та відповідають чинним нормативно-правовим актам НКФП. Для зручності учасників ринку на вебпорталі Національного банку оприлюднено календар подання звітності.

Види звітності та особливості їхнього подання

Вимоги Національного банку України щодо формування звітних файлів, які подаються через вебпортал, розміщено в реєстрі показників.

Національний банк також підготував та оприлюднив описові та відеоінструкції щодо подання звітності для небанківських фінансових установ.

Заходи впливу за несвоєчасне подання звітності

Національний банк із розумінням ставитиметься до випадків затримання подання звітності, кожен із яких розглядатиметься окремо з урахуванням обставин та обґрунтованих причин затримання.

Питання щодо подання звітності

Національний банк, розвиваючи діалог із стейкхолдерами, проводить регулярні зустрічі з небанківськими фінансовими установами та профільними асоціаціями в режимі онлайн. На цих зустрічах усі охочі можуть поставити запитання щодо звітності, а також обговорити технічні особливості її формування та подання. Ініціативу щодо проведення таких зустрічей можуть подавати профільні асоціації небанківських фінансових установ. У такому разі запрошуються усі члени асоціації чи об’єднання. 

Найближчим часом на вебсайті НБУ будуть оприлюднені так звані «Питання-відповіді» на найпоширеніші запитання, які виникають під час подання звітності. Детальну інформацію щодо порядку взаємодії з регулятором загалом та щодо особливостей подання звітності зокрема викладено в “Путівнику для небанківських фінансових установ”.

Водночас кожна установа може отримати індивідуальну технічну підтримку та консультації зі спеціалістами Національного банку в телефонному режимі: (+380 44) 527-32-83, 527-32-65, 527-30-68, 527-32-44 або надіслати листа на електронну адресу: portal@bank.gov.ua.

Опубліковано в Новини

Автор: Коментарі Вимкнено до Відкрито Комплексну інформаційну систему НБУ для ведення реєстрів небанківських фінансових установ на вебсайті НБУ

Відкрито Комплексну інформаційну систему НБУ для ведення реєстрів небанківських фінансових установ на вебсайті НБУ

Відкрито Комплексну інформаційну систему НБУ для ведення реєстрів небанківських фінансових установ на вебсайті НБУ

У межах завершення приймання функцій регулювання ринку небанківських фінансових послуг Національний банк відкрив на офіційному вебсайті Комплексну інформаційну систему Національного банку України (КІС НБУ), в яку були завантажені реєстри фінансових установ, прийняті від попереднього регулятора Нацкомфінпослуг.

КІС НБУ дозволяє учасникам ринку та зовнішнім користувачам здійснювати розширений пошук інформації про фінансову установу у Державному реєстрі фінансових установ та інформації з Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, в режимі онлайн. Водночас КІС НБУ дає змогу учасникам ринку подавати реєстраційні картки для внесення записів до Державного реєстру фінансових установ.

Відкривши КІС НБУ, Національний банк забезпечує рівень функціоналу з ведення реєстрів небанківських фінансових установ на рівні попереднього регулятора та готовий до його подальшого вдосконалення.

КІС НБУ розміщений на вебсайті НБУ за посиланням: https://kis.bank.gov.ua. Доступи для авторизованих користувачів системи для роботи з Державним реєстром фінансових установ перенесено до нової системи Національного банку.

Варто відзначити, що КІС НБУ призначена лише для ведення реєстрів фінансових установ, а звітність учасників ринку подаватиметься через вебпортал НБУ.

Опубліковано в Новини

Автор: Коментарі Вимкнено до Пресбрифінг щодо приймання функцій регулювання ринку небанківських фінансових послуг

Пресбрифінг щодо приймання функцій регулювання ринку небанківських фінансових послуг

Пресбрифінг щодо приймання функцій регулювання ринку небанківських фінансових послуг

 

Опубліковано в Новини